Vårt mål är en värld med hållbara företag

Green Onion arbetar med hållbarhet och kommunikation för ett lönsamt företagande i en cirkulär ekonomi. Som fristående konsulter arbetar vi tillsammans i team och hjälper företag med allt från idé, rådgivning, utbildning och verksamhetsutveckling till kommunikation längs hela hållbarhetsresan. Från att hitta innovationskraften i er organisation och strukturera verksamheten till att kommunicera företagets hållbarhetsarbete så att det stämmer överens med mission, vision och varumärke. Vårt mål är en värld med hållbara företag.

Har ni hittat ert varför?

Klimatförändringarna och omställningen till en cirkulär ekonomi utmanar dagens affärsmodeller. Hur påverkar företagets verksamhet omvärlden ekonomiskt, socialt och miljömässigt? Och hur kan man öka sitt positiva bidrag och samtidigt minska sin negativa påverkan?

Hållbart företagande handlar om en vilja till ständiga förbättringar. Verksamheten måste genomsyras av ett högre SYFTE och ha tydliga och långsiktiga mål där medarbetarnas gemensamma engagemang för hållbarhetsarbetet är själva drivkraften.

Hållbara företag har identifierat sitt VARFÖR vilket skapar förtroende och engagemang hos medarbetare, kunder och omvärlden. Och genom att sprida goda berättelser stärker de sitt varumärke och inspirerar andra att bidra.

Hållbarhet + kommunikation = lönsamhet

Medvetna kunder ställer höga krav och förväntar sig att företag arbetar med hållbarhet.

Alla företag har ansvar för att ha system på plats för att aktivt kunna minska sin negativa påverkan och öka sitt positiva bidrag till samhället. Lika viktigt är det att vara transparent med vad man gör och hela tiden kommunicera sitt hållbarhetsarbete med kunder, medarbetare och andra intressenter. Inget företag vill ta risken att anklagas för greenwash eller greenhush.

Prata med oss om…

  • Hållbart ledarskap
  • Hållbar verksamhet
  • Hållbar kommunikation

5 råd till hållbara företag

Som hållbarhetskonsulter och kommunikatörer hjälper vi företag att växla upp sitt hållbarhetsarbete.

Snabbanalys av hållbarhetsarbetet

Att arbeta med hållbarhet är en långsiktig process i flera steg och med många olika delar. Hur långt har ni hunnit? Vi har tagit fram en snabbanalys som kan ge er guidning.

Vilka av de globala målen kan företaget bidra till?

För att genomföra FN:s 17 globala mål i Agenda 2030 måste hela näringslivet ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster och hitta nya sätt att samverka inom och mellan olika branscher. Det kräver vilja, mod och nytänkande! Här finns mer information för dig som vill bli målmedveten.