Välkommen till en värld med hållbara företag2021-02-24T17:28:47+01:00

Vårt mål är en värld med hållbara företag

Alla pratar om hållbarhet. Men alla vet inte hur man gör företaget mer hållbart, och hur man kan tjäna pengar på det. Green Onion vet! Och vi hjälper er att se ert företag med nya ögon, och se till att omvärlden också gör det. Utifrån de globala målen hjälper vi er att hitta de mål där just ert företag kan bidra till klimatomställningen och knyter dem till er dagliga verksamhet.

Har ni hittat företagets syfte, ert varför?

Klimatförändringarna och omställningen till en cirkulär ekonomi utmanar dagens affärsmodeller. Hur påverkar företagets verksamhet omvärlden ekonomiskt, socialt och miljömässigt? Och hur kan ni öka ert positiva bidrag och samtidigt minska er negativa påverkan? Hållbara företag har identifierat sitt varför där långsiktiga mål och medarbetarnas gemensamma engagemang är själva drivkraften.  Våra tjänster inom hållbarhet och kommunikation leder till lönsamhet.

Hållbarhetsarbete är en process och oavsett var ni just befinner er längs hållbarhetsresan hjälper vi er att ta nästa steg framåt genom att…

  • Analysera företagets klimatpåverkan
  • Kartlägga förbättringsmöjligheter
  • Formulera företagets mål och vision
  • Knyta kärnbudskapet till varumärket
  • Göra hållbarhetsrapporter och hållbarhetsredovisningar
  • Stärka ledarskapet i förändringsprocessen
  • Öka medarbetarnas motivation och delaktighet
  • Kommunicera hållbarhetsarbetet i text, bild och film

Gör vår snabbanalys av ert hållbarhetsarbete

Som fristående konsulter arbetar vi i team. Tillsammans hjälper vi företag att hitta innovationskraften i sin organisation och strukturera verksamheten. Och vi ser till att kommunicera företagets hållbarhetsarbete så att det stämmer överens med mission, vision och varumärke. Vårt mål är en värld med hållbara företag.

Hållbarhetsarbete är en långsiktig process i flera steg med många olika delar. Hur långt har ni hunnit? Gör vår snabbanalys så att ni tar nästa steg i rätt riktning!

De senaste blogginläggen

Till toppen