Välkommen till en värld med hållbara företag2021-04-26T15:12:20+02:00

Vår vision är en värld med hållbara företag

Alla pratar om hållbarhet. Men hur skapar man en hållbar verksamhet och hur tjänar man pengar på det? Som fristående konsulter arbetar vi i team. Utifrån de globala målen hjälper vi er att hitta de hållbarhetsmål där just ert företag kan minska er påverkan och bidra till klimatomställningen i er dagliga verksamhet. Tillsammans hittar vi innovationskraften i organisationen och hos medarbetarna. Och vi ser till att kommunicera företagets hållbarhetsarbete så att det stämmer överens med mission, vision och varumärke.

Har ni hittat företagets syfte, ert varför?

Klimatförändringarna och omställningen till en cirkulär ekonomi utmanar dagens affärsmodeller. Hur påverkar företagets verksamhet omvärlden ekonomiskt, socialt och miljömässigt? Och hur kan ni öka ert positiva bidrag och samtidigt minska er negativa påverkan? Hållbara företag har identifierat sitt varför där långsiktiga mål och medarbetarnas gemensamma engagemang är själva drivkraften.  Våra tjänster inom hållbarhet och kommunikation leder till lönsamhet.

Hållbarhetsarbete är en process och oavsett var ni just befinner er längs hållbarhetsresan hjälper vi er att ta nästa steg framåt genom att…

  • Analysera företagets klimatpåverkan
  • Kartlägga förbättringsmöjligheter
  • Formulera företagets mål och vision
  • Stärka ledarskapet i förändringsprocessen
  • Öka medarbetarnas motivation och delaktighet
  • Knyta kärnbudskapet till varumärket
  • Göra hållbarhetsrapporter och hållbarhetsredovisningar
  • Kommunicera hållbarhetsarbetet i text, bild och film

Bollplank för era hållbarhetsfunderingar

Ska ni sätta igång med ert hållbarhetsarbete men vet inte var ni ska börja? Eller funderar ni på vad ni bör prioritera som nästa steg? Våra medlemmar kan vara ett bollplank för tankar och frågor.

Snabbanalys av ert hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete är en långsiktig process i flera steg med många olika delar. Hur långt har ni hunnit och vart är ni på väg? Gör vår snabbanalys så att ni tar nästa steg i rätt riktning!

De senaste blogginläggen

Till toppen