Vårt mål är en värld med hållbara företag

Green Onion arbetar med hållbarhet och kommunikation för ett lönsamt företagande i en cirkulär ekonomi. Som fristående konsulter hjälper vi företag med allt från utbildning, rådgivning och affärsutveckling till kommunikation längs hela hållbarhetsresan. Från att hitta innovationskraften i er organisation och strukturera verksamheten till att kommunicera företagets hållbarhetsarbete så att det stämmer överens med er mission, vision och varumärke. Vårt mål är en värld med hållbara företag.

Har ni hittat ert varför?

Klimatförändringarna och omställningen till en cirkulär ekonomi utmanar dagens affärsmodeller. Hur påverkar företagets verksamhet omvärlden ekonomiskt, socialt och miljömässigt? Och hur kan man öka sitt positiva bidrag och samtidigt minska sin negativa påverkan?

Hållbart företagande handlar om vilja till ständiga förbättringar. Att verksamheten genomsyras av ett högre SYFTE och har satt upp tydliga och långsiktiga mål där hållbarhetsarbetet är själva drivkraften.

Hållbara företag har identifierat sitt VARFÖR vilket skapar förtroende och engagemang hos medarbetare, kunder och omvärlden. Och genom att sprida goda berättelser inspirerar de andra och stärker sitt varumärke.

Hållbarhet + kommunikation = lönsamhet

Medvetna kunder har höga krav och förväntningar på att företag är hållbara.

Alla företag har ansvar för att ha system på plats för att aktivt kunna minska sin negativa påverkan och öka sitt positiva bidrag till samhället. Lika viktigt är det att vara transparent med vad man gör och hela tiden kommunicera sitt hållbarhetsarbete med kunder och medarbetare samt andra intressenter. Inget företag vill riskera att anklagas för greenwash eller greenhush.

Prata med oss om…

  • Hållbara och agila affärsmodeller
  • Hållbara system, standarder och certifieringar
  • Hur ni kan kommunicera kring hållbarhetsarbetet

5 råd till hållbara företag

Som hållbarhetskonsulter, affärsutvecklare och kommunikatörer hjälper vi företag att växla upp sitt hållbarhetsarbete.

Snabbanalys av hållbarhetsarbetet

Att arbeta med hållbarhet är en process i flera steg och många olika delar. Hur långt har ni hunnit? Vi har tagit fram en snabbanalys som kan ge er guidning.

Vilka av de globala målen kan företaget bidra till?

För att genomföra FN:s 17 globala mål i Agenda 2030 måste hela näringslivet ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster och hitta nya sätt att samverka inom och mellan olika branscher. Det kräver vilja, mod, nytänkande och ledarskap. Här finns mer information för dig som vill bli målmedveten.