Coronapandemin har tvingat oss alla att efter bästa möjliga förmåga försöka förhålla oss till en situation som inte går att förutsäga eller kontrollera och som ständigt förändras. Hur vi navigerar i en kris eller vid traumatiska händelser beror till stor del på hur resilienta vi är. Resiliens är en blandning av motståndskraft och anpassningsförmåga – att kunna hantera och återhämta sig från förändringar och samtidigt upptäcka nya möjligheter i motgångarna för att kunna gå vidare.

Många forskare har hittills sett resiliens som en kombination av genetik, miljö, situation och individens bakgrund. Man har kommit fram till att nära personliga förhållanden, framför allt mycket tidigt i livet, spelar en avgörande roll för hur individer kan bygga upp sin motståndskraft.

”Olika trauman i olika åldrar har sin egen inverkan på våra uppfattningar, tolkningar och förväntningar. Dessa tidiga upplevelser formar hjärnan, eftersom den är ett användningsberoende organ” enligt en professor i psykiatri som under många år har forskat på posttraumatisk stress.

Den goda nyheten är att de flesta av oss är mer motståndskraftiga än vi kanske tror. Flera forskningsstudier visar att av människor som har gått igenom olika traumatiska händelser är så många som två tredjedelar resilienta. Och genom att släppa tankar på gårdagen och morgondagen och istället fokusera på nuet går det att bygga upp sin motståndskraft.

Forskarna har listat en rad egenskaper som kännetecknar motståndskraftiga individer:

  1. Ett positivt och realistiskt synsätt.
  2. En moralisk kompass som vägledare.
  3. En känsla av att vara en del av något större.
  4. En acceptans för det som inte går att förändra.
  5. Ett fokus på det som går att förändra.
  6. Ett engagemang i meningsfulla uppdrag.
  7. En stark känsla av gemenskap med andra.

Förhoppningsvis har coronapandemin tvingat oss att öva mer på att vara mer i nuet. Det kommer att hjälpa oss att fokusera på den omställning vi nu står inför när vi måste ta itu med klimatförändringarna.

Läs hela artikeln i New York Times.