Hållbarhetscoach, copywriter och journalist. Hjälper företag att kickstarta sitt hållbarhetsarbete och finna sitt varför. Genom att formulera och kommunicera mål och vision kan de sprida sina hållbarhetsberättelser på ett transparent och trovärdigt sätt. Som skribent och entreprenör är min drivkraft en kombination av viljan att ständigt få lära mig mer och behovet att få göra verklig skillnad.

Som hållbarhetscoach hjälper jag företag att hitta sitt varför. Genom att prioritera det ni redan gör bra kommer ni snabbare igång med hållbarhetsarbtet och kan förmedla det organisationen och medarbetarna står för som ju är själva hjärtat i verksamheten.

Berättelser berör. För att nå fram behöver kommunikation bygga på lyhördhet och resonemang, inte minst om ämnet är komplext som ju hållbarhet är. Att formulera och förmedla sitt budskap stärker inte bara kundernas förtroende, det uppmuntrar även medarbetarnas engagemang i hållbarhetsarbetet och visar vägen framåt.

Maria Lindberg Howard
Hållbarhetscoach, Copywriter & Journalist
0708-85 05 28
Mejla mig
LinkedIn

Mitt mål. Av de 17 globala målen i Agenda 2030 känner jag särskilt starkt för Mål 11 om hållbara städer och samhällen. Jag är infödd stockholmare sedan flera generationer och en sann urbanista som älskar städer och stadsliv. När jag inte arbetar med kommunikation arrangerar jag stadsvandringar och andra aktiviteter i Stockholms olika stadsdelar. För mig är staden ett fascinerande landskap och det levande resultatet av vad människor genom århundraden har byggt och utformat tillsammans. Hållbar stadsutveckling handlar om inkluderande urbanisering och stadsplanering som säkrar rätten till bostad för alla, värnar stadskärnor, främjar mångfalden på kvartersnivå samt skyddar grönområden och stadens unika kulturarv. Det är mitt ikigai!