Vi lever i en tid av otroligt snabba förändringar. Det som var igår gäller inte idag, och vi får ständigt nya förutsättningar. Såväl individer som företag behöver hitta nya medvetandenivåer att verka utifrån för ett socialt och ekonomiskt hållbart arbetsliv.

Min inspiration i förändringsarbetet hämtar jag ur konceptet LEAN – att ständigt förbättra och skapa flöden i processer, alltid gå till kärnan, skapa gränslös kommunikation och utveckla medarbetarna.

Jag arbetar med ett helhetsperspektiv i förändringsprocesser på organisations- och individnivå för att skapa medvetenhet om oss själva, vårt uppdrag och vårt värdeskapande arbete till kund. När vi är i balans och välmående skapas stabilitet och vi har tillgång till vår fulla potential, inre drivkraft, kommunikation, arbetsglädje och passion.

Britt-Marie Lotse
Lean/Agil Transformation Coach
0720-06 80 49
Mejla mig
Linkedin

Green Onions medlemmar

Mitt mål. Av de 17 globala målen i Agenda 2030 känner jag särskilt starkt för sju av dem. Min vision är att transformera och stärka människor och organisationer inifrån och ut, där vi står stadiga i vår kärna och har full tillgång till vår kreativitet och skaparkraft. Det är ett tillstånd där vi är helt trygga, där vi känner kärlek till oss själva och vår omgivning och där vi handlar utifrån vårt eget hjärtas ledarskap, både som ledare för andra och för oss själva. Utifrån detta tillstånd bidrar vi alla till en hållbar planet att leva på utifrån vår unika kompetens och skapar långsiktiga, lönsamma och hållbara verksamheter. Jag coachar ledningsgrupper, medarbetare och individer till en medvetandehöjning utifrån ett mentalt, känslomässigt, fysiskt och ett själsligt perspektiv.

Green Onions medlemmar