Britt-Marie Lotse

Vi lever i en tid av otroligt snabba förändringar. Det som var igår gäller inte idag, och vi får ständigt nya förutsättningar. Såväl individer som företag behöver hitta nya medvetandenivåer att verka utifrån för ett socialt och ekonomiskt hållbart arbetsliv.

Min inspiration i förändringsarbetet hämtar jag ur konceptet LEAN – att ständigt förbättra och skapa flöden i processer, alltid gå till kärnan, skapa gränslös kommunikation och utveckla medarbetarna.

Jag arbetar med ett helhetsperspektiv i förändringsprocesser på organisations- och individnivå för att skapa medvetenhet om oss själva, vårt uppdrag och vårt värdeskapande arbete till kund. När vi är i balans och välmående skapas stabilitet och vi har tillgång till vår fulla potential, inre drivkraft, kommunikation, arbetsglädje och passion.

Britt-Marie Lotse
Lean/Agil Transformation Coach
0720-06 80 49
Mejla mig
Linkedin

Green Onions medlemmar