Har en unik bakgrund som frilansskribent och expert på MI (Motivational Interviewing) och andra kommunikationsmodeller. Bland annat har jag utbildat och handlett personal i Kriminalvården (fängelse, häkte och frivård) samt haft individuella motivationssamtal med intagna. Nu använder jag mina färdigheter för att påverka människor i positiv riktning via olika kanaler.

Hållbarhetsutveckling är idag nödvändigt, och motiverande insatser är en grundsten i allt förändringsarbete som innefattar människor.

När det gäller utveckling av ny teknik behövs kommunikatörer med möjliggörande färdigheter för att sammanföra det bästa hos människan med det bästa hos maskinerna. Framtiden är redan här. Vi kan styra den i positiv riktning.

Cecilia von Melen
Motiverande kommunikatör & Skribent
0705 79 90 53
Mejla mig
Linkedin

Green Onions medlemmar

Mitt mål. Av de 17 globala målen i Agenda 2030 känner jag särskilt starkt för Mål 16 om Fredliga och inkluderande samhällen. Genom erfarenheter av motivationsarbete i bland annat Kriminalvården har jag lärt mig att människor innerst inne vill göra gott, men att omständigheter gör att vi försöker skydda oss mot det som vi upplever som hot. Då stänger vi av medkänsla och inlevelseförmåga vilket leder till konflikter, ojämlikhet och exploatering. Med ett respektfullt och empatiskt bemötande och kunskaper om motivation kan vi i stället skapa trygghet och främja den inneboende lusten att göra gott. Det vill jag bidra till!

Green Onions medlemmar