Kooperativa företag står för jämlikt och demokratiskt ägande enligt principen en medlem, en röst. Coompanion stöttar entreprenörskap som värnar hållbarhet ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Det finns 25 självständiga, regionala organisationer över hela landet som ägs och styrs lokalt. De erbjuder personlig och kostnadsfri rådgivning och vägledning till er som vill förverkliga en idé tillsammans.

Starta Hållbart får entreprenörer tips på hur de kan starta företag eller utveckla sin verksamhet att bli mer hållbar. Baserat på de 17 globala målen går det att sätta ihop en actionplan och börja förvandla utmaningar till affärsidéer. Ta kontakt med Coompanion i din region.