Ekonomiska rådgivare varnar ofta för riskerna med att ”lägga alla ägg i samma korg”. Under Coronapandemin har många företag fått se hela eller delar av sin verksamhet plötsligt avstanna. Orderböckerna är tomma. Och bland personalen sprider sig oron.

Det ställer ledningen inför två dilemman. Hur kan man se över sin affärsmodell och hitta fler korgar att fördela äggen i? Och hur ska man kommunicera med personal och kunder om den nya situationen och vägen framåt?

Det här är två frågor som familjeföretaget Löfbergs ställer sig där man nu ska börja titta på hur man kan göra något annat än att bara tillverka kaffe. I en artikel i Dagens Nyheter (200601) uttrycker vd:n Lars Appelqvist det så här:

”Pandemin slog till så snabbt och hårt och har tvingat oss att fundera på vår affärsidé, vi behöver fler korgar för våra ägg. Det är för sårbart att bara sälja kaffe.”

Även sättet att kommunicera med personalen har också förändrats. Istället för att lägga ut information på intranätet håller vd:n varje vecka ett digitalt möte direkt med personalen via deras datorer och mobiler.

Det anrika kaffeföretaget har nu börjat utveckla sin affärsidé och delar med sig av de nya viktiga insikter man har fått:

  • Organisera sig för att kunna parera snabba förändringar
  • Börja kommunicera på ett nytt sätt
  • Lita mer på extern expertis än att sträva efter att kunna allt på företaget

Läs hela artikeln  i Dagens Nyheter.

Bjud på en kaka till påtåren!

En kris kommer alltid oväntat och många företag har den senaste tiden fått uppleva den bistra verkligheten bakom uppmaningen ”Wake up and smell the coffee!”. Men uppvaknandet är nyttigt och det skapar även nya affärsmöjligheter. Istället för enbart en påtår, bjud på en kaka!

Föreningen Green Onion består av fristående företag som själva har erfarenhet av att ta fram hållbara affärsidéer. Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och med vår snabbanalys som recept kan ni hitta nya sätt att vidareutveckla verksamheten.