Det här gör Green Onion Collective

Kanske har du börjat fundera på vad hållbarhet egentligen innebär, hur det påverkar verksamheten och på vilket sätt företaget både kan bidra till och dra nytta av den gröna omställningen.

Oavsett var företaget just nu befinner sig längs hållbarhetsresan hjälper Green Onion Collective till med att hitta och fylla i luckorna. Vi zoomar ut för att ge dig ett nyttigt perspektiv utifrån. Och vi zoomar in på olika nivåer i verksamheten för att hitta områden med förbättringspotential. Ta gärna hjälp av oss som bollplank!

Det är viktigt att vara helt öppen med såväl utmaningar som framsteg. Därför måste hållbarhet och kommunikation hela tiden gå hand i hand. Vi ser till att lyfta fram och kommunicera ut hållbarhetsarbetet till rätt målgrupper vid rätt tillfälle.

Våra tjänster är skalbara och kan liknas vid en lök. Här finns lager på lager av kunskaper som vi kombinerar utifrån behov, ambitioner, mål och budget – från kortare punktinsatser till längre projekt – så att du kan:

  • Analysera företagets påverkan
  • Välja riktning och mål
  • Involvera intressenter
  • Göra rätt prioriteringar
  • Omsätta mål till resultat
  • Mäta och följa upp

Hållbarhetsarbete

Företag i alla branscher behöver få in hållbar affärsutveckling såväl i den dagliga verksamheten som i sin grundläggande affärsstrategi. Hållbarhetsarbetet kan bedrivas på olika sätt och tillsammans väljer vi de metoder och verktyg som fungerar bäst för att skapa grön tillväxt.

Hållbarhetsarbete

Hållbarhetskommunikation

För att lyckas måste medarbetare, kunder och leverantörer göras delaktiga och tillåtas bidra till hållbarhetsarbetet med sina kunskaper och erfarenheter.  För att stärka engagemanget måste hållbarhetskommunikationen alltid vara ärlig och transparent.

Hållbarhetskommunikation