Uppdrag: Webbplats

Tjänster: Webbproduktion

Team: Agneta Calais Brobäck och Eva Risinger

Briggen Tre Kronor har seglat för Östersjön sedan 2008. 2011 startade de Hållbara Hav där de besökte orter utmed Östersjöns kuster. Med Expedition Rädda Östersjön vidgas perspektivet för att minska läckage av näringsämnen och föroreningar i alla de vattendrag som mynnar i havet. Expeditionen för en dialog med människor för att de ska inse sin roll i samspelet mellan land och hav.

Expeditionen utgår från mål 14.1, av FN:s globala hållbarhetsmål, som syftar till att minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

Vi blev tillfrågade våren 2020 om vi kunde bidra med vår kompetens inom WordPress. Tillsammans med Briggen Tre Kronor har vi skapat en ny webbplats.

Webbplats: https://expeditionbalticsea.se