Fotografering utifrån en genomtänkt planering och ett rakt igenom professionellt utförande. Vi visualiserar företagets budskap, produkter, tjänster, miljöer och medarbetare genom att lyssna på kundens önskemål, ge inspiration och bidra med idéer utifrån vår breda kompetens.

Som vana leverantörer av fotografiskt material till böcker, tidskrifter, print och digitala medier har vi även lång erfarenhet av porträtt, reportagefoto och dokumentärfoto samt konstnärliga bilder.

Vi har all teknik på plats och med ett kreativt och estetiskt sinne skapar vi bilder som sticker ut och som håller över tid. Givetvis anpassas bildspråket till varumärkets kärnvärden.

Anja Callius
Fotograf
0704-93 67 83
Mejla mig
LinkedIn

Björn Babba Callius
Fotograf
0733-56 40 13
Mejla mig
LinkedIn

Platon visste redan för flera tusen år sedan vad som var receptet på lyckad kommunikation: det räcker inte med att den är logisk och trovärdig, utan den måste också vara emotionell. I kommunikation är det oftast bilden som ska förmedla det emotionella, därför måste den kunna spegla varumärkets kärnvärden och identitet.

Jag fotograferar gärna människor, porträtt, reportage, stilleben etc. Allt från porträtt, reportage och reklam till konstnärliga bilder. Bilden är det första läsaren ser på en sida, och det spelar ingen roll om det är en trycksak eller en skärm. Låt det bli en bild som verkligen förmedlar varumärkets själ!

Michael Wall
Fotograf
0733-56 40 13
Mejla mig
LinkedIn

Anja Callius

Björn Babba Callius

Michael Wall