Med en GAP-analys gör vi en jämförelse mellan är och börläge i ert ledningssystem för att hjälpa er med riktning i ert hållbarhetsarbete. GAP-analysen kommer tydliggöra hur ni kan utveckla ert kvalitetsarbete och er innovationsförmåga samt hjälpa er att fokusera på en god arbetsmiljö och hur ni kan minska företagets miljöbelastning.

Basen är standarder för:

  • Kvalitet ISO 9001
  • Miljö ISO 14001
  • Arbetsmiljö ISO 45001
  • Standarden för Socialt ansvarstagande ISO 26001

Per Elvin
Hållbarhetskonsult
0763-15 14 64
Mejla mig
LinkedIn