Julen står för dörren – en dörr som förväntas hållas stängd för släktingar och vänner, och för många av de andra fröjder (och fasor?) som vi förknippar julen med.

Det är underligt. Det är annorlunda. Hur kan vi göra det här bra? Riktigt bra?

På det digitala AW som Green Onion anordnade nyligen på temat ”hållbar julkänsla” presenterade vi olika tankar om hur man kan finna sitt ”bästa tillstånd”, och hålla kvar vid det.

Vi berättade om hur hjärnan fungerar och vad som händer med vår psykiska, fysiska och mentala hälsa när vi blir stressade. Och vi delade med oss av egna erfarenheter av arbetet med ledarskap och hur självkännedom hjälper oss att finna våra djupare behov och vad som hindrar oss från att tillgodose dem. Genom att få en klar bild av behov, mål och hinder blir det lättare att göra upp en hållbar plan.

Deltagarna fick även fördjupa sig två och två i några specifika frågor. Kanske hjälper svaren dem att stå lite bättre rustade inför den annorlunda julen 2020 och kunna känna lugn, harmoni och glädje.

Ge gärna dig själv lite eget utrymme och samtala med dig själv, om dig själv. Förhoppningsvis ger frågorna dig ledtrådar som hjälper dig hitta ditt bästa välmående.

  • I vilka situationer känner du dig trygg, glad och energifylld?
  • Vad är det som skapar en känsla av stress, oro, ilska, frustration?
  • Hur kan du skifta perspektiv för att ta dig tillbaka till känslan av välmående, glädje och kreativitet?
  • Vad är du mest orolig för när du tänker på julen?
  • Hur kan du bjuda in andra att vara med och lösa eventuella problem?
  • Hur ser din plan ut för att komma tillbaka till din känsla av välmående, oavsett vad som händer?

Vännerna på Green Onion