Med vad som nu händer verkar det som att ögon och öron äntligen börjar öppnas på flera håll. Det som Greta Thunberg har pekat på och sagt i flera år om klimatförändringarna och att vi ska lyssna på forskningen uppmärksammas nu såväl av ett globalt företag som av Nobelstiftelsen.

”Greta is right: climate pledges must be matched by action.” 

”We all heard Greta. It’s not about the target, it’s about the progress and it’s the actions that matter.”

De två uttalandena gjordes nyligen av Grant Reid (CEO) och Barry Parkin (Sustainability and Procurement Officer) på Mars Inc., en av världens största tillverkare av chokladprodukter.

De klimatlöften företaget nu har avgett är att:

  • Eliminera avskogning i värdekedjan
  • Koppla chefslönen till minskat utsläpp av växthusgaser
  • Utmana +20 000 leverantörer att vidta klimatåtgärder och sätta upp meningsfulla mål

Samma dag som artikeln finns att läsa i The Guardian meddelar Nobelstiftelsen att årets fysikpris går till forskarna Syukuro Manabe och Klaus Hasselmann. Deras banbrytande forskning bidrar till vår förståelse för komplexa system som jordens klimat och global uppvärmning. Giorgio Parisi får priset för sina teorier om samspelet mellan störningar och fluktuationer i fysiska system. Giorgio Parisis budskap inför COP26 i Glasgow är: ”Vi måste agera nu, och på ett mycket snabbt sätt”.

Maria Lindberg Howard
Beep – medlem i Green Onion Collective