Välkommen till en inspirationsföreläsning om digitaliseringen av samhället och hur grön teknik och ren energi sparar resurser och driver innovation och affärsutveckling för startups och mindre företag.

”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Så har Sveriges digitaliseringsråd formulerat målbilden. Men hur tar vi oss dit? Och var befinner vi oss just nu?

För startups och mindre företag är hållbar digitalisering ett strategiskt viktigt steg för hållbarhetsarbetet. Det underlättar beslutfattande och stärker  dialogen med intressenter kring grön och hållbar IT.

Ida Jarlhamre och Cecilia Engfelt från G-DigIT är experter på ICT, grön IT och hållbar affärsutveckling. Uppdragsgivarna är startups och mindre företag som vill ha hjälp med att göra rätt val för en hållbar digital utveckling. Det hjälper dem att minska sin miljöpåverkan, bidra till Parisavtalets 1,5-gradersmål och samtidigt bygga en attraktiv och konkurrenskraftig affärsverksamhet

Ida och Cecilia tar upp fördelarna med öppen datahantering, IT-säkerhet, GDPR, integritets- och konsumentskydd samt hur man undviker greenwashing.

Maria och Siw avslutar föreläsningen med några tips och råd om hur man  kommunicerar kring sitt hållbarhetsarbete och därmed avstår från greenhushing.

I denna inspirationsföreläsning tar vi upp …

 • Analys av nuläget
 • Att komma i gång med det digitala hållbarhetsarbetet
 • Sätta digitala mål utifrån SDGs
 • Ta fram strategi och action plan
 • Exempel på digital innovation
 • Att gå från handling till ord i hållbarhetskommunikationen
 • Hur ett tydligt varumärke visar företagets syfte och drivkraft

Föreläsare

Ida Jarlhamre
Har många års erfarenheter av affärsutveckling i både start-ups och befintliga bolag. Utbildning inom Grön IT, Green Business Strategy, agil projektledning, LEAN och produktionsutveckling industri 4.0 där blockchain och cybersäkerhet är ett stort intresse utöver hållbarhet.

Cecilia Engfelt
Senior  projektledare, utbildad inom grön IT, samhällsvetenskap och projektledning. Lång erfarenhet av B2B-branscher i Danmark, Storbritannien och Italien. Stort intresse för relationsbyggande kommunikation, ny teknik, kultur och samhällsutveckling, mänskliga rättigheter och en grön planet.

Siw Lövkvist
Strategisk Art Director, varumärkesstrateg och grafisk formgivare. Jag har ett passionerat intresse för färg, form, varumärken och kommunikation och hjälper företag att bidra till en samhällsförändring så att vi alla fattar fler hållbara beslut.

Maria Lindberg Howard
Hållbarhetscoach, copywriter och journalist. Jag hjälper företag att kickstarta sitt hållbarhetsarbete och finna sitt varför. Genom att formulera och kommunicera mål och vision kan de sprida sina hållbarhetsberättelser på ett transparent och trovärdigt sätt.

Föreläsningen har hållits för medlemsföretag hos Stockholms Handelskammare. 

Vill du veta mer eller boka en aktivitet?

Ta kontakt så diskuterar vi ett upplägg! 

  Jag accepterar villkoren. Vi använder dina uppgifter enbart för att kommunicera med dig.

  * Obligatoriskt