Vill du ta ditt hållbarhetsarbete till nästa nivå? Vi lever i en tid av otroligt snabba förändringar. Det som var igår gäller inte idag, vi kommer att få helt nya förutsättningar att verka från där hållbarhetsarbetet är avgörande för företagens överlevnad på sikt. Jag bidrar till en ökad medvetenhet, drivkraft och styrka hos ledning och medarbetare att ta sitt hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Britt-Marie Lotse
Lean/Agil Transformation Coach
0720-06 80 49
Mejla mig
Linkedin