Hållbarhetsbloggen

Här kan du läsa inlägg från våra medlemmar samt intressanta artiklar och annan information från omvärlden.

16 okt kl 08.45-12.00 / Workshop i Innovation & ledningssystem – mot en hållbar framtid

Har din organisation metoder, kompetens och en ledning som arbetar för en hållbar och innovationsdriven organisation?  Denna workshop ger dig verktyg och metoder för en organisation som tar höjd för dagens snabba förändringstakt och för de förändrade kundbehoven. Agerar inte medarbetare och ledning med innovationshöjd och hållbarhet på ett snabbfotat sätt så kommer verksamheten att stagnera. Det behövs förutsättningar för att möjliggöra Läs mer

Symboliskt hållbarhetsarbete riskerar ökad grönmålning

Regeringens ambition med Agenda 2030 är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av FN:s globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För att klara omställningen måste alla delar av samhället ta en aktiv roll. Företag bör se de sjutton målen som en central del av sitt hållbarhetsarbete samt som en indikation på vad samhället på sikt kommer att Läs mer

Omstartskommissionen lägger fram idéer för ett starkare Sverige

På kort tid har coronapandemin lamslagit stora delar av livet för miljarder människor. Hela världen väntar nu ivrigt på att allt ska snart ska kunna återgå till det normala. Men det som redan nu krävs av oss är förmågan till omstart. Det som kommer att prägla ekonomin under lång tid framöver är hållbarhet och digitalisering. Stockholms Handelskammare tog i våras initiativet till Läs mer

Det räcker inte att tala till förnuftet när känslorna styr

Det är nu snart 200 år sedan den franske fysikern och matematikern Joseph Fourier beskrev hur jordytan värms upp av atmosfären. Den irländske forskaren Jonn Tyndall gjorde 1859 upptäckten att värmen främst absorberas av vattenånga och koldioxid. När den svenske kemisten Svante Arrhenius 1896, efter noggranna beräkningar, kunde beskriva hur människans utsläpp av fossila bränslen kan leda till en växthuseffekt avfärdades hans Läs mer

Att fokusera på nuet bygger motståndskraft

Coronapandemin har tvingat oss alla att efter bästa möjliga förmåga försöka förhålla oss till en situation som inte går att förutsäga eller kontrollera och som ständigt förändras. Hur vi navigerar i en kris eller vid traumatiska händelser beror till stor del på hur resilienta vi är. Resiliens är en blandning av motståndskraft och anpassningsförmåga – att kunna hantera och återhämta sig från Läs mer

Dags att vidareutveckla affärsidén? Bjud på en kaka till kaffet!

Ekonomiska rådgivare varnar ofta för riskerna med att ”lägga alla ägg i samma korg”. Under Coronapandemin har många företag fått se hela eller delar av sin verksamhet plötsligt avstanna. Orderböckerna är tomma. Och bland personalen sprider sig oron. Det ställer ledningen inför två dilemman. Hur kan man se över sin affärsmodell och hitta fler korgar att fördela äggen i? Och hur ska Läs mer

Söker du en hållbar affärsmodell? Gräv där du står!

Minskad konsumtion, restriktioner för resor och förbud mot folksamlingar påverkar alla branscher på olika sätt under coronakrisen. Det här är berättelsen om ett företag som genom att upptäcka sin inneboende kraft har skapat nya affärsområden. Tulpanodlingen Tulip Town ligger i Mount Vernon i delstaten Washington, USA. När ägarna efter 36 år gick i pension 2019 köptes deras företag av fem skolkamrater från Läs mer

Tre tecken på bestående förändringar efter coronakrisen

Till synes ändlösa dagar av social distansering och karantän ger oss nya perspektiv på tillvaron. Många av oss funderar säkert över hur framtiden kommer att bli. Vilken sorts värld möter oss efter coronakrisen? I en intervju i Dagens Nyheter (7 maj 2020) gör filosofen Jonna Bornemark och Gustaf Arrhenius, vd på Institutet för framtidsstudier, en intressant analys av vad vi kan förvänta Läs mer

Varför heter vi Green Onion?

Lökväxter förekommer på alla kontinenter förutom Antarktis och människor över hela världen har ätit lök i tusentals år. Lök började odlas tidigt och har under lång tid även använts som medicin då den ansågs vara hälsofrämjande och besitta magiska egenskaper. Löken är rik på antioxidanter, proteiner, fibrer, krom, C-vitamin och flavonoider. Den är pre-biotisk och har en inflammationsdämpande förmåga. Som smakförhöjare är Läs mer

Kampvilja, kreativitet och kommunikation är bästa boten mot corona- och klimatkrisen

Med social distansering och krisande företag är det lätt att känna sig både övergiven och uppgiven. Men såväl regering och kommuner som näringsliv och åtskilliga privatpersoner visar dagligen prov på hur vi genom att tänka till och ställa om kan hjälpas åt på bästa sätt under coronakrisen. Vi måste alla ha full respekt för de tuffa men nödvändiga åtgärder som sätts in Läs mer

Balans är lösenordet för vår väg framåt

I en tänkvärd artikel i tidningen Aktuell Hållbarhet delar författaren Natasha Illum Berg med sig av sina tankar om den mardrömslika situation som världen nu har ”hamnat” i. Men i själva verket finns det ledtrådar långt tillbaka i tiden som visar på att det är människan som måste visa större ödmjukhet och börja backa från sitt sätt att påverka världen. Eller för Läs mer

Håll varumärket levande under Coronaviruskrisen

Den brittiske varumärkeskonsulten och kolumnisten Mark Ritson skriver i en artikel i Marketing Week om hur företag bör tänka och agera i oroliga tider. Att hålla sitt varumärke levande kostar långt mindre än att försöka återuppliva det när coronaviruskrisen är över. ”Industrins hjul måste fortsätta snurra så att arbetare får betalt och deras familjer får mat på bordet. Och hjulen smörjs bäst Läs mer

Innovativa organisationer kräver mer än ett agilt arbetssätt

För att öka sin innovationskraft och förbli relevanta börjar allt fler traditionella företag att arbeta enligt agila principer och metoder. Men det krävs mycket mer för att lyckas bli en agil verksamhet. Det som ofta glöms bort i processen är företagets invanda struktur och kultur. "Här göms ett stort antal blockerare som förhindrar företagets utveckling," säger Katarina Chowra som är hållbarhets- och Läs mer

Hållbarhetsprogrammet Bee Aware

Moder jord klarar sig alldeles utmärkt utan oss människor. Vi måste vara rädda om vår planet genom att leva hållbart och motverka utarmning av naturens resurser. Det gäller inte minst våra bin som bidrar till en tredjedel av jordens matproduktion. I dag har hälften av våra bin försvunnit samtidigt som det finns krafter som arbetar för användning av bekämpningsmedel mot insekter. Bifadder Läs mer