Hur kan ditt företag bidra till att förbättra världen i en hållbar riktning?  Börja med att utgå från vad ni är bra på, vad som är viktigt för er och där verksamheten har störst möjlighet att påverka. Lyft sedan blicken och ta reda på vad världen behöver. I den kombinationen finns ert syfte, ert varför.

En kickstart för hållbarhetsarbetet kan genomföras på olika sätt beroende på var ni står idag.  Green Onion Collective gör en första inventering av nuläge och önskat läge och tar fram en målanalys.

Kanske har ni redan kommit igång med hållbarhetsarbetet? Då hjälper vi er att hitta inriktningen för ert nästa steg. Under förbättringsarbetet leder vi er genom de olika delarna mot en hållbar utveckling för verksamheten.

I mitt eget arbete som hållbarhetscoach (Sustainability Change Coach) ser jag till att ni kommer igång och sedan kan ta nästa steg.  Ni sätter tempot och jag hjälper er att hålla takten. Tillsammans tar vi fram en handlingplan för att:

  • Analysera verksamhetens klimatpåverkan
  • Hitta fokus och inriktning för hållbarhetsarbetet
  • Identifiera ert syfte och de mervärden ni skapar
  • Utforska en nisch för nya affärsmöjligheter
  • Undersöka målgruppers engagemangsnivåer
  • Stärka varumärket och bygga relationer
  • Kommunicera ert hållbarhetsabete

Maria Lindberg Howard
Hållbarhetscoach (Sustainability Change Coach)
0708-85 05 28
Mejla mig
LinkedIn

Det här arbetar vi med