Vi hjälper er med nästa steg på hållbarhetsresan

Hållbarhetsresan beskriver det arbete som företag behöver ta itu med för sin omställning till en hållbar verksamhet. Det är en långsiktig process med en rad konkreta aktiviteter som behöver involvera alla på företaget och där varje mål måste vara tydligt och mätbart.

Green Onion är engagerade i att skapa den framtid vi vill leva i. Som hållbarhetskonsulter och hållbarhetskommunikatörer använder vi våra yrkeskunskaper och livserfarenheter och arbetar aktivt för att hjälpa företag med sitt hållbarhetsarbete.

Då alla företag och uppdrag är olika inleder vi samarbetet med att analysera nuläget och önskat läge. Därefter gör vi upp en resplan med stopp längs vägen för avstämning av inriktning, vision och mål.

Våra tjänster fungerar som moduler som sätts ihop efter behov. Därför arbetar vi agilt och kan kliva på var som helst längs hållbarhetsresan.

Exempel på en lite kortare hållbarhetsresa

Ni är igång med ert hållbarhetsarbete och har analyserat företagets miljöpåverkan och marknadens krav samt valt inriktning och satt upp mål. Ett väl fungerande ledningssystem finns också på plats. Nu vill ni ha hjälp med att engagera era medarbetare i förändringsarbetet. Samtidigt behöver ni stämma av visionen mot varumärket och börja formulera ert budskap i text och bild och sprida det i de kanaler där er målgrupp finns.

Tjänster: Hållbart ledarskap, Motiverande kommunikation, Varumärkesrådgivning, Grafisk formgivning, Copywriting, Foto och Illustration.

Exempel på en lite längre hållbarhetsresa

Ni står i början av ert hållbarhetsarbete och vill ha hjälp med att analysera nuläge, identifiera marknadens krav, utveckla ert ledningssystem samt utbilda ledning och personal i hållbarhet. Ni behöver identifiera vilka hållbarhetskrav marknaden har på företaget samt välja hållbarhetsmål och ta fram en handlingsplan. Ni behöver även omarbeta innehållet på webbplatsen och bygga upp en bildbank samt få hjälp med produktion av text, bild och film för olika medier.

Tjänster: GAP-analys, Ledningssystem, Självledarskap, Verksamhetsutveckling, Webbproduktion, Strategisk Art Director, Copywriting, Film, Foto, Bildbank.

Hållbarhet + Kommunikation = Lönsamhet

Medvetna kunder ställer höga krav och de förväntar sig att företag arbetar aktivt med hållbarhet. Därför är det viktigt att alltid vara transparent med vad man gör och hela tiden kommunicera med medarbetarna, marknaden och andra intressenter. Inget företag vill riskera att anklagas för greenwash eller greenhush.