Vi hjälper er med nästa steg på hållbarhetsresan

Hållbarhetsresan beskriver det arbete som företag behöver ta itu med för sin omställning till en hållbar verksamhet. Det är en långsiktig process med en rad konkreta aktiviteter som behöver involvera alla på företaget och där varje mål måste vara tydligt och mätbart.

Green Onion är engagerade i att skapa den framtid vi vill leva i. Som hållbarhetskonsulter och hållbarhetskommunikatörer använder vi våra yrkeskunskaper och livserfarenheter och arbetar aktivt för att hjälpa företag med sitt hållbarhetsarbete.

Då alla företag och uppdrag är olika inleder vi samarbetet med att analysera nuläget och önskat läge. Därefter gör vi upp en resplan med stopp längs vägen för avstämning av inriktning, vision och mål.

Våra tjänster fungerar som moduler som sätts ihop efter behov. Därför arbetar vi agilt och kan kliva på var som helst längs hållbarhetsresan.

Vill du ha vår snabbguide till första steget på Hållbarhetsresan? Ladda ner den här!