Hållbarhetsresan

Hållbarhetsresan beskriver det arbete som företag behöver ta itu med för att ställa om till en hållbar verksamhet. Det är en långsiktig process med en rad konkreta aktiviteter som behöver involvera alla på företaget och där varje mål måste vara tydligt och mätbart. Hålbarhet och kommunukation går hand i hand och måste vara transparent för att undvika såväl green wash som green hush.

Som konsulter inom hållbarhet, kommunikation och afffärsutveckling använder vi våra yrkeskunskaper och branscherfarenheter som inspiration och stöd under hållbarhetsarbetet.

Då alla företag och uppdrag är olika inleder vi samarbetet med att analysera nuläget och önskat läge. Därefter gör vi upp en resplan med stopp längs vägen för avstämning av inriktning, vision och mål.

Våra tjänster fungerar som moduler som sätts ihop efter behov. Vi arbetar agilt och kan kliva på var som helst längs hållbarhetsresan.

Ta hjälp av oss som kreativt bollplank!

Vill du komma igång med företagets hållbarhetsarbete men vet inte var du ska börja? Kanske är du nyfiken på vad en omställning kan betyda för verksamheten. Här fungerar vi som ett kreativt bollplank. Hör av dig så pratar vi om hur vi på bästa sätt kan hjälpa till och hur ett samarbete kan se ut.

  Jag accepterar villkoren. Vi använder dina uppgifter enbart för att kommunicera med dig.

  * Obligatoriskt

  Var befinner ni er längs hållbarhetsresan?

  Klimatförändringarna och omställningen till en cirkulär ekonomi
  utmanar dagens affärsmodeller. Hur påverkar företagets verksamhet
  omvärlden ekonomiskt, socialt och miljömässigt? Och hur kan ni öka
  ert positiva bidrag och samtidigt minska er negativa påverkan?

  Vill du ha vår snabbguide? Ladda ner den här!