Hållbarhetsutbildningar2022-04-27T17:49:38+02:00

Hållbarhetsutbildningar

Hållbarhetsarbete handlar om att lära om och lära nytt.  Att våga prova för att hitta nya vägar och sedan mäta och följa upp. Flera medlemmar i Green Onion Collecrtive arbetar med utbildning inom sina respektive yrkesområden. Och i vårt nätverk finns kompletterande kunskaper i olika ämnesområden som vi kombinerar till dynamiska kurser, workshopar och föreläsningar. Du hittar även fler ämnen i vårt Hållbarhetsforum. Vill du lära dig mer om hållbarhet eller  vässa företagets kommunikation kring hållbarhetsarbetet, ta kontakt med oss så diskuterar vi ett upplägg!

Till toppen