Ledarskap för lönsamt och hållbart arbetsliv. Jag arbetar med ett helhetsperspektiv i förändringsprocesser på organisations- och individnivå för att skapa medvetenhet om oss själva, vårt uppdrag samt vårt värdeskapande arbete till kund. Resultatet blir ett ökat värdeskapande arbete till kund, ökad lönsamhet och ett hållbart arbetsliv.

Britt-Marie Lotse
Lean/Agil Transformation Coach
0720-06 80 49
Mejla mig
Linkedin