När vi är i kontakt med källan skapas en otrolig kreativitet som vi kommer att dela med oss av för att transformera både verksamheter och medarbetare till nya dimensioner.

När är du i ditt bästa tillstånd för skapande? Hur upplever du det? Jag har i många år jobbat för att hitta mitt bästa tillstånd och idag kan jag säga att jag är där.

Nyligen fick jag en upplevelse och ett intyg på att jag ständigt är i kontakt med kvantumfältet, där jag har tillgång till den allomfattande visdomen och kan jobba med transformationsprocesser på både organisations- och individnivå.

Genom att ställa frågan inåt får jag omedelbara svar i stunden. Vad innebär det här i verkliga livet? Jag vill gärna dela med mig av ett exempel:

Mina dagar börjar alltid med att jag kontaktar min själ och mitt hjärta och får på så sätt kontakt med det högsta inom mig. Det ger mig tillgång till det allomfattande fältet vi alla har tillgång till (fast vi kanske ännu inte upplevt det).

Idag fick jag budskapet att kontakta en ny medlem i Green Onion, Cecilia von Melen, som jag ännu inte haft möjlighet att lära känna. Vårt samtal resulterade i ett spännande upplägg som vi nu kommer att fördjupa i tre steg. Det tog oss bara 1,5 timmar att lägga grunden – från att aldrig ha pratat med varandra till ett i stort sett färdigt upplägg.

Jag är djupt tacksam över att ha fått möjligheten till denna kreativitet och att kunna frigöra energin den skapar. Blir du nyfiken på vad det kan göra för dig och ditt företag? Tveka inte att höra av dig till mig!

Britt-Marie Lotse