Det förra blogginlägget handlade om hur du kan bemöta andra för att öka deras inre motivation. Idag är temat hur man kan hjälpa andra att gå framåt i sin förändringsprocess.

Man brukar tala om fyra aspekter av motivation:

  1. Att inse att man BEHÖVER göra förändringen (intellektuellt).
  2. Att känna att man VILL göra förändringen (känslomässigt).
  3. Att känna att man KLARAR AV att göra förändringen (självkompetens).
  4. Att ta första steget till förändringen (agerande).

Släpp taget om ditt eget kontrollbehov

Som vanligt är autonomin – att personer känner att de bestämmer själva – avgörande för utfallet. I motiverande samtalsmetodik (Motivational Interviewing, MI) är tricket att låta personen själv formulera vilken förändring hen vill göra, hur det ska gå till och när det ska ske.

Skeptiker undrar då: Kommer förändringen någonsin att ske?
Ja, men kanske inte exakt på det sätt JAG vill.

Det här kräver att jag kan släppa taget om mitt eget kontrollbehov. Belöningen är att jag får en samarbetspartner i stället för en obstinat rebell som behöver bevisa att hen minsann bestämmer själv.

Ställ motsatta frågor

När det gäller BEHÖVER kan du ställa frågor och be motparten att fundera över till exempel:

”Vad har vi att vinna på ett ökat hållbarhetsarbete?”

”Vad har vi att förlora på att avstå?”

För att visa att du inte är ute efter att döma motparten utan verkligen är intresserad av hens tankar kan du även fråga motsatsen:

”Vad har vi att förlora på ett ökat hållbarhetsarbete?

”Vad har vi att vinna på att avstå?”

Det låter kanske galet, men om du inleder konversationen med de här frågorna ökar chansen att motparten har lust att diskutera även de andra frågorna. Inom MI kallas det för att ”hantera motstånd”. (Motstånd finns det mycket av, som vi alla vet, och MI har flera fantastiska verktyg för att förvandla det till samarbetsvilja.)

Be om förslag på agerande

När det gäller VILJA kan du fråga: ”OM du skulle ägna dig mer åt hållbarhetsarbete, vad skulle du vilja börja med?”

När motparten svarar, kritisera inte och kom inte med råd, utan bekräfta: ”Det var en bra grej, det ska jag också göra.” Eller ”Ja, det är bra, om alla gjorde så skulle det göra stor skillnad.”

Att behandla andra som goda exempel ändrar deras självbild och därmed deras beteende. Var inte orolig för att motparten gör för lite. Med rätt bemötande ökar troligen lusten att agera och ett litet steg i taget är lättare att ta. Det ökar chansen för fortsatt engagemang.

En hypotetisk fråga kan vara att säga ”OM du skulle…”. Det visar att du inte har några krav vilket genast  uppfattas som lättsamt och mer inbjudande.

Ha förtroende för beslutet

Slutligen, när det gäller att börja agera, kan du fråga: ”OM du skulle välja en tidpunkt när du ska börja med det här, vilket datum skulle kännas ok?”

Återigen skapas en känsla av autonomi (självbestämmande) vilket ökar lusten att agera. Håll tillbaka dina eventuella synpunkter på motpartens svar. Lita på att hen faktiskt vill göra bra saker för världen, och att det underlättas av att slippa försvara sig mot andras dömande, råd och kritik.

Tillvägagångssättet kan liknas vid en brasa: Den behöver vara liten i början, för att sedan ta sig och brinna med allt större låga. Lägger du på för stora vedträn kvävs den. Får den för lite bränsle slocknar den. Det gäller att hålla koll på lågorna och mata dem precis lagom mycket för att elden ska ta sig.

Cecilia von Melen
Gästbloggare