Idag är IT en stor del av många verksamheter. Samtidigt som vi ökar vår användning av digitala resurser ökar vi också vår klimatpåverkan. Många är idag medvetna om de globala hållbarhetsmålen och att vi behöver minska koldioxidutsläppen om vi ska uppnå målen enligt Agenda2030. Men det behövs ökad kunskap om gröna investeringar och proaktiva lösningar som skapar en hållbar konkurrenskraftig affärsverksamhet. Verksamhetens positiva påverkan på människa, miljö och samhället är alltid en lönsam investering.

Men hur tar vi oss dit?

Vi menar att det inte behöver vara dyrt att utveckla sin verksamhet och investera i hållbara lösningar. Du betalar t.ex. redan idag för en IT-leverantör. Ta reda på om IT-leverantören exempelvis har certifierade datahallar. Att använda virtuella servrar är mer effektivt än fysiska. Kolla om er webbhosting är grön. Är din IT-leverantör inte särskild grön? Byt! Du får investera lite arbetstid men det får du igen genom högre attraktivitet hos kunder och intressenter samtidigt som du bidrar till ett minskat klimatavtryck. Identifiera ert nuläge, sätt mål och skapa en handlingsplan. Tänk på att målen kan ha olika tidshorisont, så att ni utvecklar lite i taget och inte allt på en gång. Då ökar ni chanserna för att lyckas utveckla ett hållbart företagande.

Vi ska bara…

”Vi omorganiserar och ska ta tag i hållbarhet lite längre fram” är ett vanligt svar när vi pratar med företag. Givetvis kan du ta tag i det längre fram men risken är att dina konkurrenter accelererar sitt hållbarhetarbete före dig. Så i stället för att ligga i framkant får du jobba ifatt konkurrenter och försöka ta tillbaka en förlorad marknad.  Försök att väva in hållbarhet i arbetet med omorganisationen och gör det till en naturlig del av verksamheten i stället för fler utvecklingsprojekt.

Så vad vill Ditt företag? Utvecklas eller avvecklas?

Ida Jarlhamre
G-Digit – medlem i Green Onion Collective