Erik Huss arbetar med hållbar affärsutveckling och vet hur man driver en verksamhet inom planetens gränser. I sitt företag Husstainability erbjuder han analys av miljö- och klimatpåverkan, utbildning av ledningsgrupp och medarbetare, utveckling av affärsmodeller och varumärken, samt strategiskt PR- och kommunikationsstöd. Målet är att skapa insikter som gör att verksamheten går att försvara ur ett planetärt perspektiv, nu och i framtiden utifrån visionen att vi  ”skapar riktig affärsnytta först när vi minimerar skadan för planeten”.

Erik Huss
Geograf, forskare inom glaciologi och klimatutveckling
Mejla mig
Linkedin