För att öka sin innovationskraft och förbli relevanta börjar allt fler traditionella företag att arbeta enligt agila principer och metoder. Men det krävs mycket mer för att lyckas bli en agil verksamhet. Det som ofta glöms bort i processen är företagets invanda struktur och kultur.

”Här göms ett stort antal blockerare som förhindrar företagets utveckling,” säger Katarina Chowra som är hållbarhets- och innovationscoach på MapleBloom och en av hållbarhetskonsulterna inom Hållbarhet & Kommunikation.

Tre av de vanligaste blockerarna är:

1. Makt och kontroll finns kvar i den hierarkiska linjeorganisationen
2. Värdeströmmarna är anpassade till organisationsstrukturen och gamla processer
3. Gamla föreställningar lever kvar som ”tysta” sanningar

Läs hela artikeln i Computer Sweden och identifiera vilka blockerare som göms i er organisation.