Med social distansering och krisande företag är det lätt att känna sig både övergiven och uppgiven. Men såväl regering och kommuner som näringsliv och åtskilliga privatpersoner visar dagligen prov på hur vi genom att tänka till och ställa om kan hjälpas åt på bästa sätt under coronakrisen.

Vi måste alla ha full respekt för de tuffa men nödvändiga åtgärder som sätts in i kampen mot Covid-19. Samtidigt är det viktigt att redan nu lyfta blicken och skaffa sig ett perspektiv på framtiden. För klimatkrisen pågår för fullt även om vi för tillfälligt inte pratar om den.

Världen har många gånger tidigare drabbats av virus och influensor som ibland har utvecklats till pandemier. Och det kommer att ske igen. En del av förklaringen är människans negativa påverkan på jorden som har gjort världen mer sårbar. Samma negativa påverkan ligger även bakom klimatkrisen. Men hittills har vi valt att bemöta de två hoten på helt olika sätt.

Vi måste nu aktivt fortsätta arbetet med de omställningar som måste genomföras de kommande åren. Genom att bygga en hållbar världsekonomi kan vi övervinna även de globala utmaningar klimatet står inför. Vår beslutsamhet och de omfattande insatser som nu görs i coronakrisen är ju levande bevis på vad vi faktiskt är kapabla till när det verkligen gäller.

Med samma kreativitet och kampvilja som under coronakrisen har vi alla möjligheter att även klara klimatkrisens utmaningar!

Maria Lindberg Howard

Det här kan företaget göra i coronakrisen

  • Ta kraftfulla initiativ men visa hänsyn för människors oro
  • Håll alltid dialogen igång med både medarbetare och kunder
  • Kommunicera sådant som tillför ett värde för kunden
  • Berätta för era målgrupper om hur ni kan hjälpa dem
  • Vänta inte med att berätta om det ni känner till idag (även om det ändras imorgon)

Det här kan företaget göra i klimatkrisen

  • Avsätt tid och resurser för innovation och utveckling
  • Styr om verksamheten till en cirkulär affärsmodell
  • Bygg värderingar på delaktighet, samhällsnytta och transparens
  • Se till att koppla ert varumärke till hur ni bidrar till en hållbar värld
  • Kommunicera ert hållbarhetsarbete på ett trovärdigt sätt

Vill du ha fler tips på ert nästa steg i hållbarhetsarbetet?  En snabbanalys av företaget visar vilket ert nästa steg är.