Kommunikation för hållbara företag

Kännedomen om företagens ansvar för en hållbar värld ökar och allt fler människor engagerar sig. Det visar de tydligt genom att välja de varumärken som står för den positiva förändring de vill se i samhället och världen.

Samtidigt skiljer sig intresset och kunskapsnivån inom hållbarhet, både inom B2C och B2B. Det påverkar såväl åsikter och beteende som hur konsumenter och kunder uppfattar varumärket.

Vad definierar företaget och vilka är era kärnvärden? Hur bidrar ni till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling? Och hur kan ni kommunicera med olika kundgrupper?

Var ärlig och öppen med företagets hållbarhetsarbete, ert mål och de utmaningar ni möter på vägen dit. Hitta ert varför och ta fram en långsiktig plan för vad, var, hur och med vilka ni ska kommunicera och på vilket sätt. Tänk agilt, håll dialogen levande och ta tillvara den feedback ni får.

Här hittar du teamet som hjälper er med kommunikation.