Integritetspolicy för Green Onion Collective

På greenonion.se använder vi cookies för att visa hur webbplatsen används. Du har via ett formulär på vår webbplats eller vid direktkontakt (mejl, telefon, sms, post, möte etc) lämnat nödvändig information till Green Onion Collective för att delta i en nätverksträff, ett webbinarium eller annat onlinemöte, diskutera samarbete, be om en offert eller när du tidigare har köpt tjänster från oss.

Vi kan också ha fått dina personuppgifter via en nuvarande eller tidigare uppdragsgivare, samarbetspartner eller annan ömsesidig kontakt. Vissa länkar till våra samarbetspartners sajter kan gå via affiliates. Då visar cookies dem att du kommit dit via vår sajt.

Den typ av personuppgifter det handlar om är oftast begränsad till namn, mejladress och/eller telefonnummer. Vilken information vi har om dig beror på hur och varför kontakten har uppstått. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och i de fall vi delar dem med tredje part är det med din vetskap eller på din begäran, till exempel när vi föreslår och förmedlar kontakt med en samarbetspartner för ett potentiellt eller utvidgat uppdrag.

Din personliga integritet är viktig och vi vill att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande lagstiftning. Personuppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan och med hänvisning till Dataskyddsförordningens (GDPR) sjätte artikel:

  • Samtycke
  • Avtal
  • Laglig grund (bokföringslagen etc)
  • Berättigat intresse*

* T ex erbjudande om information om våra tjänster, prenumerationer på blogg eller nyhetsbrev, nedladdning av PDF eller inbjudningar till evenemang och webbinarier.

Personuppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla informationen aktuell och har rutiner för att gallra bort felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Den nya lagen GDPR innebär att du när som helst har rätt att få se, rätta eller stryka dina personuppgifter. Ta då kontakt med oss!

Personuppgiftsansvarig:
Det är Admin för Green Onion Collective som ansvarar för hanteringen av personuppgifter. Du når oss på hej@greenonion.se