FN:s globala mål för hållbar utveckling kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Över hela världen måste regeringar, näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och individer samverka om vi ska lyckas genomföra Agenda 2030.

Som småföretagare har vi genom åren, var och en för sig, engagerat oss i och arbetat för hållbarhet på olika sätt. Hösten 2019 sågs vi en källare på Södermalm i Stockholm och började prata om hur vi – med våra olika yrkeskunskaper och livserfarenheter – skulle kunna samverka för att på ett effektivt och lustfyllt sätt bidra till en hållbar värld.

Då demokrati och samverkan över gränserna är själva grunden för hållbarhetsarbetet dök tanken om en kooperativ samarbetsform snart upp. Vi började undersöka olika möjligheter att starta, äga och driva ett företag ihop baserat på principerna de sju kooperativa principerna.

Sju kooperativa principer för samarbete

1. Medlemskap
Medlemmar bidrar med och drar nytta av andras tjänster och kunskaper.

2. Demokrati
Kollektivet drivs av aktiva medlemmar, inte passiva delägare. En medlem, en röst.

3. Ekonomiskt deltagande
Medlemmarna bidrar till och delar på kollektivets kapital, vinst, intäkter och kostnader.

4. Självständighet
Kollektivet styrs av medlemmarna och avtal som ingås med andra företag sker så att medlemmarna stärks och demokratin säkras.

5. Utbildning
Medlemmarna växer tillsammans genom att dela med sig av sina nyvunna kunskaper till varandra.

6. Samarbete
Kollektivet främjar samarbete både mellan medlemmarna och med andra företag som samarbetspartners.

7. Samhällshänsyn
Kollektivet strävar efter att driva en verksamhet som tar hänsyn till en hållbar utveckling för samhället.

Resultatet av våra ambitioner är Green Onion – ett öppet kollektiv där fristående entreprenörer samlas kring en värdegrund och ett gemensamt varumärke. Närmare samverkan ger oss nya affärsmöjligheter som småföretagare och skapar ett unikt mervärde för våra kunder och hopp för planetens framtid.

Läs mer om kooperativt företagande

Maria Lindberg Howard
Beep – medlem i Green Onion Collective