Klimatförändringarna och omställningen till en cirkulär ekonomi utmanar dagens affärsmodeller. Hur påverkar egentligen ett företags verksamhet omvärlden ekonomiskt, socialt och miljömässigt? Och vad ska företag göra för att hänga med? Det här är något som de nio kreativa konsulterna i Green Onion vill sätta fokus på – som ett kooperativ. Det var några av de frågor som Coompanion ställde till oss i en intervju. Här kan du läsa hela artikeln.

Maria Lindberg Howard
Beep – medlem i Green Onion Collective