En organisation måste ta höjd för flera aspekter i verksamheten – affären, miljön och arbetsmiljön – samt företagets bidrag till och påverkan på samhället. När ni har lagt själva grunden behöver ni ett ledarskap som stöttar er och som siktar på Agenda 2030.

Jag hjälper er att bygga, underhålla och utveckla ledningssystem för en framgångsrik och hållbar verksamhet.

Basen i arbetet är standarder för:

  • Kvalitet ISO 9001
  • Miljö ISO 14001
  • Arbetsmiljö ISO 45001
  • Standarden för Socialt ansvarstagande ISO 26001

Per Elvin
Hållbarhetskonsult
0763-15 14 64
Mejla mig
LinkedIn