Mapleblooms mission är att hjälpa företag och organisationer att ställa om sig till det nya snabbutvecklande, regenerativa och hållbara samhället. Vi bidrar genom att öka innovationskraften, innovationsförmågorna och medvetandet kring hur man skapar en hållbar och framgångsrik verksamhet. Det gör vi genom att genomföra workshops, presentationer, coaching och rådgivning.  Vår metod baseras på en vidareutveckling av Lean Startup – en metod med ursprung från startups runtom i världen som numera har blivit den mest etablerade innovationsmetoden även inom traditionella verksamheter.

Katarina Chowra är hållbarhets- och innovationscoach. Hon har haft roller som intraprenör och entreprenör, verkat i Silicon Valley och vid ett antal av Sveriges acceleratorer. Nu arbetar hon med att coacha startups samt team, ledningar och styrelser i etablerade bolag.

Katarina Chowra
Hållbarhets- & Innovationscoach
Mejla mig
Linkedin