Uppdrag: Webbplats

Tjänster: Webbproduktion, Strategisk Art Director, Varumärkesrådgivning, Text, Textredigering

Team: Michael Wall, Maria Lindberg Howard, Eva Risinger och Agneta Calais Brobäck

MC Incubator är världens första globala virtuella inkubator för innovativa startups. De hörde av sig till Green Onion för att få hjälp med sin visuella identitet och webbplats.

Logotyp och webbplats kändes tidsmässigt daterade och behövde ett rejält lyft för att verksamheten ska uppfattas som det moderna och internationella företag man är.

Arbetet inleddes med att ta fram en ny logotyp som bättre speglar verksamheten. Resultatet är en mer avskalad och rent typografiskt mer affärsmässig och tydlig logotyp. Michael tog även fram ett bildspråk och en bildbank byggdes upp.

Nu påbörjades arbetet med att skapa en ny webbplats med ett genomtänkt upplägg av innehållet. Medan Michael stod för övergripande design och varumärkesarbete skapade Eva en grundstruktur så att webbplatsen tål att växa när verksamhetenutvecklas. Webbplatsen är skapad i WordPress och Eva utbildade kunden i hur de själva enkelt kan uppdatera den.

Maria tog sig an textinnehållet somi samarbete med Michael och Eva stuvades om enligt den nya webbstrukturen. I nuläget vänder sig MC Incubator till såväl doktorander och forskare över hela världen som investerare , nätverksmedlemmar och samarbetspartner. Det var viktigt att alla besökare snabbt hittar rätt på webbplatsen. De flesta texter behövde därför skrivas om och en del nya texter tillkom medan en del av textmaterialet kunde redigeras och återanvändas.

Webbplats: www.mcincubator.se