Medlemskap i Green Onion

Medlemsföretagen i Green Onion är konsulter inom hållbarhet och kommunikation. Som driftiga småföretagare har vi valt att samla våra olika kompetenser, våra yrkeskunskper, våra kontakter och vår kreativitet för att kunna samverka för en hållbar värld. Vi ser vår förening som en fantastisk arena där vi tillsammans aktivt är med och bidrar till att Sverige lyckas med sina åtaganden för Agenda 2030.

Med Green Onion vill vi visa att det är genom branschöverskridande samarbeten som vi hittar de lösningar som krävs för att genomföra en hållbar omställning i näringslivet och samhället. Medlemskapet skapar ett mervärde för oss som konsulter och för våra kunder. Vi hjälper företag och organisationer att accelerera sitt hållbarhetsarbete och genom tydlig kommunikation inspirera fler.

Som konsulter inom hållbarhet och kommunikation är vårt arbetssätt:

Affärsutvecklande
Skapa branschöverskridande relationer och utveckla affärsidéer.

Nätverkande
Bredda vårt kontaktnät i olika branscher och hitta nya kunder.

Drivande
Påverka företag att ta sitt ansvar för en rättvis och hållbar värld.

Därför är jag medlem i Green Onion

Jag är medlem i Green Onion för att genom samarbeten skapa större affärsmöjligheter, attrahera andra typer av kunder och kunna styra vilka uppdrag jag vill ha samt få uppdrag där jag känner att jag gör nytta för planeten.

Michael Wall, Strategisk Art Director

Jag ser Green Onion som min agent och en arena där jag kan marknadsföra mina tjänster. Vi är alla proffs inom vårt gebit och driver våra individuella företag. Tillsammans samverkar vi utifrån en gemensam värdegrund att vilja hjälpa företag att såväl utveckla och redovisa som att marknadsföra sig och sitt hållbarhetsarbete.

Björn Babba Callius, Filmare & Fotograf

Vi har alla ett ansvar inför Agenda 2030. Efter att har arbetat med kommunikation i näringslivet i många år kände jag att jag nu aktivt vill bidra till ett lönsamt företagande i en cirkulär ekonomi. Att få göra det i nära samarbete med kunniga och driftiga kollegor inom hållbarhet och kommunikation är helt fantastiskt!

Maria Lindberg Howard, Copywriter & Journalist

För mig är Green Onion en katalysator och chans att påverka mycket större än jag kan göra ensam. Det blir lätt så stora ord som kan kännas floskligt men jag är genuint stolt över den bredd och kompetens vi har men framförallt för den gemensamma glöd vi känner för de globala målen och vår planets chans till en ljusare framtid.

Anja Callius, Fotograf

Är du intresserad av medlemskap i Green Onion?

Som fristående konsulter hjälper medlemmarna i Green Onion företag med allt från utbildning, rådgivning och affärsutveckling till kommunikation längs hela hållbarhetsresan. Företag som arbetar som konsulter inom hållbarhet eller kommunikation kan ansöka om medlemskap i Green Onion. Är du verksam i en annan bransch kan du delta i föreningens arbete som en resurs med kompletterande ykeskomptens.

Vi är en arbetande ekonomisk förening som enbart tar in uppdrag för företag som vill jobba trovärdigt och målinriktat med sitt hållbarhetsarbete. Vi baserar vår värdegrund på de Globala målen och det är viktigt att du deltar aktivt i verksamheten för att tillsammans med oss nå de långsiktiga mål vi har satt upp för att nå fram till en värld med hållbara företag.

Verksamheten finansieras dels genom de uppdrag vi utför för företag där 10 % av fakturerat nettobelopp för nedlagd tid (ej inköp, utgifter etc) tillfaller föreningen, dels genom en medlemsavgift/serviceavgift på 500 kr per månad.

Medlemsavgift 2020

Medlemsinsats
Betalas vid inträde i föreningen (ej avdragsgill, momsfri).
100 kr

Medlemsavgift
Debiteras för tre månader i taget från inträde i föreningen (ej avdragsgill, momsfri).
100 kr/månad

Serviceavgift
Debiteras för tre månader i taget från inträde i föreningen (avdragsgill, moms tillkommer).
400 kr/månad

Nyfiken på medlemskap? Gör så här:

  1. Fyll i kontaktformuläret (enligt nedan) här *
  2. Någon av oss på Green Onion tar kontakt
  3. Vi diskuterar hur vårt samarbete kan se ut
  4. Styrelsen fattar beslut om medlemskap
  5. Insats och medlemsavgift faktureras enligt ovan

* Berätta kortfattat vad ni arbetar med samt bransch, vilket/vilka av de 17 Globala målen företaget riktar in sig på och hur ni i samverkan med oss aktivt vill arbeta med att hjälpa företag med sitt hållbarhetsarbete och/eller sin hållbarhetskommunikation.