Michael Wall

Flyttade 1982 från Eskilstuna till Stockholm för att bli rockstjärna. Men istället började jag att jobba med grafisk design med musiken som kraft och kreativ inspiration. Med kundens varumärke i fokus skapar jag stark visuell kommunikation. Från logotyper och designmanualer till årsredovisningar, hållbarhetsrapporter, kreativa koncept och grafisk produktion.

Företag och organisationer som kommunicerar sitt hållbarhetsarbete på ett öppet, trovärdigt och inspirerande sätt bygger ett starkare varumärke både för medarbetarna och kunderna. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede ta kommando över den processen och samtidigt våga visa sin passion.

Michael Wall
Strategisk Art Director
0730-26 04 22
Mejla mig
LinkedIn

Green Onions medlemmar