Flyttade 1982 från Eskilstuna till Stockholm för att bli rockstjärna. Men istället började jag att jobba med grafisk design med musiken som kraft och kreativ inspiration. Med kundens varumärke i fokus skapar jag stark visuell kommunikation. Från logotyper och designmanualer till årsredovisningar, hållbarhetsrapporter, kreativa koncept och grafisk produktion.

Företag och organisationer som kommunicerar sitt hållbarhetsarbete på ett öppet, trovärdigt och inspirerande sätt bygger ett starkare varumärke både för medarbetarna och kunderna. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede ta kommando över den processen och samtidigt våga visa sin passion.

Michael Wall
Strategisk Art Director
0730-26 04 22
Mejla mig
LinkedIn

Green Onions medlemmar

Mitt mål. Av de 17 globala målen i Agenda 2030 känner jag särskilt starkt för Mål 10 för minskad ojämlikhet. Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och inflytande i samhället. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter, oavsett kön, etnicitet, religion etc. Om man lyckas med att fördela våra resurser jämnare, ökar social, ekonomisk och politisk inkludering. Det är som att spela i ett band, vilket jag gör. Det funkar ju inte om trummisen spelar solo hela tiden och inte lyssnar på de andra musikanterna. När alla är jämlika och kan göra sina röster hörda, då uppstår magi.

Green Onions medlemmar