Nyckeln med Motivational Interviewing (MI) är att finna människors inre drivkrafter och på deras villkor använda dem i positiv riktning. Enligt Self Determination Theory stöds vår inre, hållbara motivation av att känna delaktighet, tillhörighet och självförtroende.

Jag utbildar chefer i motiverande förhållningssätt gentemot sin personal. Tillsammans med medarbetarna utforskar jag deras specifika kunskaper om sin arbetsplats. När personalen känner sig delaktig i företagets hållbarhetsmål inspireras de till idéer om åtgärder som passar just deras situation. Det bidrar inte bara till hållbarhetsarbetet utan ökar även välmående och prestationer.

Cecilia von Melen
Motiverande kommunikatör & Skribent
0705 79 90 53
Mejla mig
Linkedin