Det är möjligt att engagera medarbetare och samla dem kring gemensamma mål. Och det är möjligt att plocka fram anställdas inre drivkrafter och göra arbetet mer meningsfullt och lönsamt. Det är inte svårt att plocka ner hållbarhetsmål på marknivå och få medarbetarna att fundera över hur just de kan bidra till en bättre värld genom bättre verksamhet.

Grundkurs två dagar plus (frivillig) påbyggnad en dag, dock måste dag 2 komma högst tre veckor efter dag 1.

Specifika frågeställningar och problem efterfrågas innan kursen för att optimera innehållet för deltagarna.

Ur kursens innehåll:
• Kunskaper om motivationsprocessens faser och om hur man kommer vidare
• Tekniker för att locka fram medarbetares tankar och kunskaper
• Att hantera motstånd och komma vidare
• Att samla medarbetare kring gemensamma mål
• Att skapa förtroende för ledningen och dess förmåga att se sina medarbetare
• Locka fram medarbetares inre drivkrafter och koppla dem till företagets hållbarhetsmål

Cecilia von Melen är expert på MI (Motivational Interviewing) och har utbildat och handlett personal i Kriminalvården samt haft individuella motivationssamtal med intagna på fängelser och häkten. Idag arbetar hon med att påverka människor i positiv riktning via olika kanaler.

Cecilia von Melen
Motiverande kommunikatör
0705 79 90 53
Mejla mig
Linkedin

Cecilia von Melen

Green Onions utbildningar