Bygg, sjukvård, tillverkande industri, IT, flyg, fordon, verkstad, entreprenad och brandskydd. Som verksamhetskonsult inom kvalitet, miljö, energi och arbetsmiljö och olika kvalitetsmetoder har jag samarbetat med en mängd företag i olika branscher.

Jag hjälper företag med rådgivning och utbildning samt att implementera och driva miljölednings- och kvalitetsledningssystem och ta fram hållbarhetsredovisningar.

Vi måste alla vara rädda om vår planet genom att leva hållbart och aktivt motverka utarmning av naturens resurser. Närmast hjärtat ligger omvårdnaden av bin som bidrar till en tredjedel av jordens matproduktion. Idag har hälften av världens bin försvunnit.

Per Elvin
Hållbarhetskonsult
0763-15 14 64
Mejla mig
LinkedIn

Green Onions medlemmar

Mitt mål. Av de 17 globala målen i Agenda 2030 känner jag särskilt starkt för Mål 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Här kan jag påverka mest. I min roll som verksamhetskonsult hjälper jag organisationer att utveckla sina verksamheter så de blir mer hållbara, mer effektiva och kontinuerligt arbetar för att minska sin negativa belastning. Det kan vara i verksamhetsprocesser såsom produktion, inköp av varor och tjänster eller i konstruktions och utvecklingsdelen. Det är mitt  bidrag till hållbara städer och ekosystem. Dock börjar allt med ledningen. Har inte ledningen ett hållbarhetsfokus så händer inget nedåt i organisationen. Här behöver företagen tänka på sitt varumärke och vad de kommunicerar. Vill verkligen framtida medarbetare arbeta i en organisation som inte bryr som vårt ekosystem?

Green Onions medlemmar