Rådgivning för hållbara företag

Alla verksamheter utnyttjar jordens resurser på olika sätt. Därför är det viktigt att identifiera de hållbarhetsaspekter som gäller för just ert företag. Vilka är era tuffaste utmaningar och hur kan ni göra störst skillnad? Vi hjälper er att få strategisk kontroll över era viktigaste hållbarhetsfrågor och skapa transparens och trovärdighet.

Hållbarhetsarbetet måste inkluderas i era processer och rutiner med ständiga förbättringar som mål. Ett kvalitetsledningssystem eller miljöledningssystem kan vara ett bra sätt att skapa långsiktig struktur i hållbarhetsarbetet. Resultaten ska vara lätta att förstå och måste göras tillgängliga för såväl medarbetare och kunder som andra intressenter på marknaden.

Ofta behöver även själva affärsmodellen ses över. Hållbara företag har lyckats förena affären med sin vision. Och genom att integrera innovation och hållbarhet i affären, kulturen och verksamheten kan företaget agera mer agilt.

Här hittar du teamet som hjälper er med rådgivning.