Uppdrag: Landningsidor, foto och film

Tjänster: Text, Film och Foto

Team: Maria Lindberg Howard, Anja Callius och Björn Babba Callius

SRB Butiksservice arbetar med merchandising och rekrytering av butikspersonal i dagligvaruhandeln. Under Coronapandemin 2020 ville man göra en insats och såg möjligheten att hjälpa tre branscher som på olika sätt påverkats av situationen.

Personal i hotell- och restaurangbranschen stöd plötsligt sysslolös medan livsmedelsbutikerna istället hade väldigt mycket mer att göra och var i stort behov av att snabbt hitta extrapersonal. SRB bestämde sig för att via sin portal P+ hjälpa branscherna att hitta matcha personalbehovet – ett verkligt innovativt, generöst och hållbart tänk!

Maria skrev texter som vänder sig till livsmedelsbutiker respektive hotell och restauranger för att tipsa dem om möjligheterna att stötta varandra. Anja och Babba tog stillbilder och skapade en 19 sekunder lång film för sociala medier.