Brf Pastellen är vackert belägen vid Tyresö Strandtorg i Tyresö, bostadsrättsföreningen har funnits i ca 20 år och har 72 lägenheter samt 7 lokaler som hyrs ut. Föreningens själ har beskrivits som: Nära allt, nära naturen, nära till havet, nära till kommunikationer, nära till service, idyll, nära skolan, barnvänligt, mysigt och bra grannsämja”

När en ny styrelse tillträde våren 2019 uppstod en diskussion om styrelsearbetet som uppfattades som ineffektivt och reaktivt med mestadels ”brandsläckningar”, inget fokus på hållbarhet samt dålig kommunikation inom styrelsen och med medlemmarna.

Brf-styrelsen drar i gång visionsarbetet

Brf Pastellens styrelse behövde avsätta tid för att skapa en gemensam bild för hur det inre styrelsearbetet skulle fungera samt ta fram en vision att jobba efter. För att nå dit ställde man sig flera frågor:

 • Vad är egentligen styrelsens uppgift?
 • Vad vill vi bidra med?
 • Vilka är våra intressenter?
 • Vilka behov har de?

Man kom fram till att man behövde titta på både kulturen och strukturen i styrelsearbetet för att i nästa steg kunna lägga tid på det värdeskapande arbetet till medlemmarna. Ett program togs fram för att transformera styrelsearbetet med utgångspunkterna…

 1. Hur kan vi optimera själva styrelsearbetet? 

Som ett första steg skapades ett gemensamt förhållningssätt och en målbild som det var lätt att falla tillbaka på. Det ledde till ökad gemenskap i styrelsen, vi tog fram arbetsordningar för styrelsearbetet, hur vi kommunicerar med varandra, rollbeskrivningar och planerade in teambuildingträffar. Arbetet ledde till en väsentligt förbättrad kommunikation i styrelsen och ett mycket effektivare styrelsearbete.

 1. Hur kan vi nå ett proaktivt styrelsearbete med helhetsperspektiv baserat på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet?

Det andra steget blev en kväll för strategiskt arbete på temat ”Hur kan vi skapa attraktion kring en plats?” med frågeställningar som…

 • Varför är detta viktigt?
 • Vilka målgrupper har vi?
 • Hur kommunicerar vi med dem?
 • Vilken bild vill vi skapa av platsen?
 • Hur ska vi marknadsföra oss?

Genom ”Min föreningsapp”  kan styrelsen nu kommunicera med medlemmarna i realtid och hemsidan hålls uppdaterad. Föreningen deltar i grannsamverkan vilket skapar trygghet i området och för att stärka gemenskapen besöker styrelsen alla boende och nya boende hälsas välkomna när de flyttar in.

Hållbart boende en del av visionen

Målbilden är att behålla ett attraktivt område med engagerade och stolta medlemmar samt skapa trivsel för boende och besökare. Det attraherar näringsidkare och höjer värdet på bostadsrätterna vilket bibehåller värdet på området. I visionen finns ett tydligt hållbarhetsperspektiv för styrelsen:

”Vår vision är att bidra med strategiskt och värdehöjande arbete för vår bostadsrättsförening och dess medlemmar, framtida hyresgäster, lokalhyresgäster och besökare på torget för att skapa trivsel, en säker och trygg plats att bo på och ett hållbart boende utifrån ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.”

Ekonomisk hållbarhet

Tillsammans med HSB togs en verksamhetsanalys fram för de närmaste 10 åren baserat på en 50-årig underhållsplan. Verksamhetsanalysen gör att man kan styra föreningens ekonomi med stor precision och fatta rätt beslut angående avgifterna vilket gör föreningen långsiktigt hållbar. Räntor har förhandlats ner till fantastiskt låga nivåer.

Social hållbarhet

Föreningen har väsentligt förbättrat kommunikationen med boende och lokalhyresgäster och skapat  förtroende och stolta boende. Gemenskapen har stärkts och vi har fler deltagare på städdagar och informationsträffar. En rad säkerhetsåtgärder har tagits fram för att öka tryggheten i området där samverkan sker mellan boende, kommunen, skolan, näringslivet och polisen.

Miljömässig hållbarhet

Energioptimering genomfördes för att få en jämnare värme i lägenheterna och beräknas samtidigt spara 5–8 % i värmeförbrukning. Föreningen tog ett separat lån för att finansiera investeringen som också omfattade byte av radiatorer i samtliga lägenheter. Projektet var väldigt effektivt och lyckat tack vare ett fantastiskt samarbete med Indoor Energy.

Styrelsen har valt att göra 2021 till hållbarhetens år. I verksamhetsplanen finns aktiviteter som följer föreningens underhållsplan för ett långsiktigt boende och som tar hållbarheten till nästa nivå.

Läs mer om hur Brf-styrelsen kan skapa en Hållbar BRF

Britt-Marie Lotse
Hjärtats ledarskap – medlem i Green Onion Collective

Recent Works