Med en gemensam miljörankning av mobiltelefoner ges konsumenter nu möjlighet att påverka produktionsledet hos telefonleverantörerna. Det är fem europeiska operatörer – Telia Company, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica och Vodafone – som har tagit initiativet till en gemensam miljörankning av mobiltelefoner bestående av närmare tjugo kriterier. Poängen visar produktens klimatpåverkan.

Det som mäts och jämförs i miljörankingen Eco Rating är:

  1. Hållbarhet

Mobilens robusthet, batteriets livslängd samt garantiperioden för enheten och de olika komponenterna.

2. Reparerbarhet

Designen och hur enkelt mobilen kan repareras samt om livslängden kan ökas genom att förbättra potentialen för reparation, återanvändning och uppgradering.

3. Återvinningsbarhet

Hur väl olika material och komponenter kan tas isär och återvinnas samt den information som tillverkaren lämnar för att möjliggöra processen.

4. Klimateffektivitet

Enhetens växthusgasutsläpp under hela livscykeln.

5. Resurseffektivitet

Miljöpåverkan orsakad av de råvaror (guld, kobolt etc) som tillverkningen kräver kontra uttömningen av planetens resurser.

Bland de tolv mobiltillverkarna som till en början ingår i jämförelsen finns Samsung, Huawei, Motorola, Doro och Nokia. Än så länge finns inte  Apple med på listan men förhoppningen är att fler mobiltillverkare ska vilja ansluta sig. I dagsläget finns Eco Rating i 24 europeiska länder.

Här kan du läsa mer om Eco Rating.

Återanvändning är bättre än återvinning

Vid något tillfälle tar livscykeln slut för IT-utrustningen. Att såväl mobiler som datorer  kan och bör återvinnas är viktigt. Men att skicka i väg dem till återvinning för tidigt är ett onödigt slöseri. Många metaller kan inte heller återvinnas.

All tillverkning av elektronik kräver stora mängder råvaror, kemikalier, fossila bränslen och vatten. Därtill kommer alla transporter. Därför är det bättre att förlänga livslängden och återanvända enheterna så länge som möjligt.

Sedan länge finns det ett flertal företag på marknaden som hjälper till med återvinning av IT-utrustning. Även andrahandsmarknaden för mobiler växer och den möjligheten erbjuds även av allt fler operatörer.

Ett av de företag som har specialiserat sig på att reparera och återanvända mobiler och datorer är Remade in Sweden. Man vänder sig till företag och hjälper till med att samla in, radera information, testa, reparera, besiktiga och uppgradera utrustningen innan den säljs vidare får återanvändning.

Men företagen får inte bara betalt för produkterna. De får även ett radieringscertifikat samt en miljörapport som bevis på minskat klimatavtryck.

Här kan du läsa mer om Remade in Sweden och deras cirkulära affärsmodell.

Har ditt företag en cirkulär affärsmodell så berättar vi gärna om den här i Hållbarhetsbloggen. Hör av dig till oss!

Maria Lindberg Howard
Beep – medlem i Green Onion Collective