Till synes ändlösa dagar av social distansering och karantän ger oss nya perspektiv på tillvaron. Många av oss funderar säkert över hur framtiden kommer att bli. Vilken sorts värld möter oss efter coronakrisen?

I en intervju i Dagens Nyheter (7 maj 2020) gör filosofen Jonna Bornemark och Gustaf Arrhenius, vd på Institutet för framtidsstudier, en intressant analys av vad vi kan förvänta oss av världen efter coronakrisen.

Bland deras förutsägelser finns tre analyser där vi redan nu ser tydliga bevis på plötsliga förändringar som kan bli bestående för framtiden. Förändringarna påverkar näringslivet i högsta grad och hur företag framöver måste agera för att överleva klimatkrisen.

  1. Vi ägnar oss väsentligheter

Prioriteringarna i sjukvården och bristen på vårdplatser är ett ständigt diskussionsämne. Ekonomiska styrsystem som NPM och växande administration stjäl allt mer tid från det arbete som läkare och sjuksköterskor främst ska ägna sig åt – att ge sjuka människor vård. Coronakrisen har på ett tydligt sätt visat att det är patienterna som är viktigast i sjukvården. Debatten kommer att fortsätta men troligtvis med ett större fokus på människan i vården.

Reflektion för företag: Fokusera på företagets värdegrund och hitta ert ”varför”.

  1. Vi vänder oss till experterna

Klickartiklar, åsiktsjournalistik, tyckonomi, filterbubblor, Dunning-Kruger-effekten, fake news. Dagens medieklimat rymmer ett överskott av självutnämnda experter och auktoritära ledare med enkla lösningar på komplexa problem. Men i den osäkerhet som coronakrisen skapar vänder vi nu oss istället till verkliga experter –  de epidemiologer, professorer, läkare och vetenskapsmän som utifrån sin kompetens och evidensbaserad forskning har den största möjligheten att ge korrekta svar i en föränderlig tid.

Reflektion för företag: Ert hållbarhetsarbete bevisar hur er kompetens bidrar till nya lösningar.

  1. Vi inser att vi kan göra radikala förändringar

Diskussionerna om klimatkrisen kretsar kring de stora omställningar vi står inför och hur människan måste visa större handlingskraft om vi ska lyckas nål målet på en temperaturhöjning på max 1,5°C. Med coronakrisen har såväl enstaka individer som hela nationer på kort tid plötsligt genomfört radikala förändringar. Konsumtionen har minskat rejält och resandet har nästan helt avstannat. Hur och när ekonomin återhämtar sig vet vi inte. Men en sak är säker, framöver måste näringslivet kunna erbjuda både nya och annorlunda lösningar.

Reflektion för företag: Ingenting är omöjligt, lyssna på omvärlden och tänk agilt!

Här kan du läsa hela artikeln i Dagens Nyheter

För företag som vill växla upp sitt hållbarhetsarbete har vi tagit fram ett effektivt redskap. Med vår snabbanalys tar ni reda på hur ni kommer vidare.