Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en metod för verksamhetsutveckling som utgår från teamets drivkraft för att skapa lönsamhet i företaget. Metoden skapar även ett praktiskt verktyg för det lagstadgade psykosociala arbetsmiljöarbetet på företaget.

Föreläsningar varvas med diskussioner och praktiska övningar som utgår från så verklighetsnära exempel som möjligt.

Ur kursens innehåll:

  • Koncept för att optimera det värdeskapande arbetet och skapa lönsamma, hållbara företag
  • Pulsmöten för att skapa engagemang, delaktighet och tillvarata medarbetarnas drivkrafter
  • Grupputveckling med fokus på värdeskapande arbete till kund
  • Digitalt verktyg för att öka lönsamheten och undvika sjukdom och produktionsbortfall
  • Öka ledarnas medvetenhet och träna självledarskap
  • Skapa sitt bästa tillstånd, hitta återhämtning i högt tempo och förebygga stress

Britt-Marie Lotse
Lean/Agil Transformation Coach
0720-06 80 49
Mejla mig
Linkedin

Britt-Marie Lotse

Green Onions utbildningar