Utbildning och affärsutveckling för hållbara företag

Näringslivets påverkan på klimatförändringarna är både lokal och global samt oerhört komplex. Tanken på en fortsatt ökad ekonomisk tillväxt är idag starkt ifrågasatt. Men hur mycket kan vi egentligen förstå av vad som sker och hur bör vi agera för att vända utvecklingen?

Våra utbildningar förbättrar era kunskaper om energibesparing, miljöarbete och kvalitetsarbete med ständiga förbättringar samt inte minst den mänskliga faktorn. Det hjälper er att fullt ut förstå organisationens, teamets och individens roll så att ni lyckas fullt ut med hållbarhetsarbetet.

Framgångsrika företag är hållbara, cirkulära, medvetna och holistiska. Våra innovativa workshops i affärsutveckling mejslar fram er vision, mission och företagets syfte. Det hjälper er att säkerställa att satsningar och projekt omfamnar hållbarhet och skapa en konkurrenskraftig affärsmodell.

Här hittar du teamet som hjälper er med utbildning och affärsutveckling.