Utbildningar2021-05-20T16:17:35+02:00

Våra kurser, workshopar och föreläsningar

Hållbarhetsarbete handlar om lärande. Att våga prova för att hitta nya vägar och sedan mäta och följa upp. Flera medlemmar i Green Onion arbetar med utbildning inom sina respektive yrkesområden. Och bland våra samarbetspartner och i vårt nätverk finns kompletterande kunskaper i olika ämnesområden som vi kombinerar till dynamiska kurser, workshopar och föreläsningar. Vill ni lära er mer om hållbarhet eller  vässa er kommunikation kring hållbarhetsarbetet, hör av er så diskuterar vi ett upplägg!

Till toppen