Allt fler är oroliga för planetens hälsa. Vi funderar över klimatförändringar och skräms av mängden plast i havet. Och vi upprörs av att allt fler djur- och växtarter riskerar att försvinna.

De flesta vill nog lära sig att leva mer hållbart. Och många av oss kan absolut tänka sig att göra medvetna försök att köpa fler miljövänliga varumärken. Om det nu bara vore så enkelt. För trots många miljövänliga alternativ är det svårt att välja.

Den ökande mängden medvetna konsumenter speglas av mängden miljövänliga varumärken. Konsumentlagstiftningen förbjuder företag att vilseleda genom miljöanspråk som inte är sanna och relevanta för produkten eller tjänsten och dess miljöeffekter eller som överdriver dess positiva miljöpåverkan. Trots det är risken för gröntvättning – green washing – överhängande.

Ställ dig själv tre frågor som underlättar valet

Nu är snart julen här och det är viktigare än någonsin att göra miljömedvetna shoppingval. Svårt? Definitivt, men en bra början kan vara att börja med att ställa sig själv tre frågor:

  1. Vill mottagaren verkligen ha den här saken?
  2. Innebär gåvan ett sant värde för mottagaren?
  3. Kommer gåvan att glädja dem mer än bara för ett ögonblick?

Är svaret ja? Då behöver du inför köpet vara kritisk mot påståenden om produktens miljömässiga förträfflighet. Studera företaget och varumärket. Väljer de att berätta öppet om sin hållbarhetsstrategi? Vilka mål har de satt upp? Och vilka framsteg har de gjort? (Hållbarhetsarbete är en lång process men du ska känna att företaget har satt igång och är på väg i rätt riktning!)

Försök att välja produkter med trovärdiga miljömärkningar från producenter med korta leverantörskedjor och lokala företag som ger tillbaka till samhället och planeten.

Då vet du att din julklapp är lite grönare.

Maria Lindberg Howard

Läs hela artikeln i The Guardian.