VATIs Common Grounds mission är att förena människor, företag och samhällen i en ömsesidig strävan att skapa en bättre värld genom att göra goda affärer.

Idag har  man ca 15 000 lojala följare världen över som är starkt engagerade i att skapa en bättre värld genom att driva företag som främjar hållbarhet, jämlikhet och mångfald, med de globala målen som ram.

Genom en plattform erbjuds certifierande online-utbildningar samt flera kortare online-utbildningar kopplade till hållbart företagande, medlemskap, matchning och coachning med mera.

Certifierade utbildningar:

  • Business For SDGs
  • Certified Impact Auditor
  • Gender Diversity in Business

För mer information ta kontakt med VATIs Common Ground 

Linkedin