Vi lever i en tid av otroligt snabba förändringar. Det som gällde igår gäller inte idag och vi kommer att ständigt få helt nya förutsättningar att verka från. För att kunna anpassa oss – både som individer och som organisationer – behöver vi hitta nya medvetandenivåer. Det kräver ett skifte av perspektiv.

Från att ha verkat utifrån yttre omständigheter måste vi nu hämta styrkan och tryggheten inifrån oss själva och verka utifrån hjärtats ledarskap. När vi hittar fram till kärnan i företaget och i oss själva – när kropp och själ förenas och vi blir ett med oss själva – då hittar vi också nyckeln till skaparkraft och kreativitet vilket leder till transformation.

I mitt arbete med verksamhetsutveckling utgår jag därför alltid från ett mentalt, känslomässigt, fysiskt och själsligt perspektiv.

”We can’t change reality if we remain in the same consciousness that made it.”
Gregg Braden

Britt-Marie Lotse
Lean/Agil Transformation Coach
0720-06 80 49
Mejla mig
Linkedin