Uppdrag: Hållbarhetsrapport

Tjänster: Text, Textredigering, Översättning och Grafisk formgivning

Team: Maria Lindberg Howard och Michael Wall

Vingruppen är Nordens största importör av vin och man tar sitt hållbarhetsarbete på största allvar.

Kim Forsberg är hållbarhetsansvarig på Vingruppen. Hon hörde av sig till sig till Maria Lindberg Howard för att få hjälp med engelsk översättning och engelsk språkgranskning av företagets hållbarhetsrapport.

När de engelska texterna var levererade undrade Kim om det gick att få hjälp med formgivning av hållbarhetsrapporten och om det fanns någon rutinerad art director i nätverket. Och det gjorde det ju så Maria tipsade Kim att ta kontakt med Michael Wall.

Kim och Michael träffades och gick igenom önskemålen. Uppdraget var att se till att hållbarhetsrapporten på ett både visuellt och tydligt sätt redovisar hur man inom olika områden arbetar med FN:s globala mål. Samtidigt tog Michael även fram ett visuellt manér som har använts i andra produktioner.

Hållbarhetsrapporten togs mycket väl emot och fick många lovord av såväl producenter som andra samarbetspartners.

Läs mer om Vingruppens hållbarhetsarbete och ladda ner hållbarhetsrapporten.